Query Failed! SQL: SELECT ROUND(AVG(star), 1) FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 6Query Failed! SQL: SELECT COUNT(*) total FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = AND `star` = '5' - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND `star` = '5'' at line 7Query Failed! SQL: SELECT COUNT(*) total FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = AND `star` = '4' - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND `star` = '4'' at line 7Query Failed! SQL: SELECT COUNT(*) total FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = AND `star` = '3' - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND `star` = '3'' at line 7Query Failed! SQL: SELECT COUNT(*) total FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = AND `star` = '2' - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND `star` = '2'' at line 7Query Failed! SQL: SELECT COUNT(*) total FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = AND `star` = '1' - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND `star` = '1'' at line 7Query Failed! SQL: SELECT COUNT(*) total FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 6Query Failed! SQL: SELECT ROUND(AVG(star), 1) FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 6

0 Đánh Giá
Đã Bán
0
Thêm vào danh sách yêu thích
Yêu thích
Ngày đăng: - Lượt xem:

Liên hệ

Sản phẩm đã hết hàng!

Đã thêm vào giỏ

  • Chưa có đánh giá nào
Gọi ngay: 0900000002